INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 marca 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielanach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach na mocy upoważnienia Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

                    a. opiece i wychowaniu dziecka;

                    b. prowadzeniu gospodarstwa domowego;

                    c. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

  1. Z rodziną wspierającą Kierownik zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany-Żyłaki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielanach, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany-Żyłaki, tel 25 7878098.  

 

 

                                                                                                                                                                       Kierownik GOPS w Bielanach

                                                                                                                                                                               Barbara Wojewódzka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Gminy Bielany

    Logo Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-25
Data publikacji:2021-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:52