Informacja o osiągniętym przez Gminę Bielany w 2021 r. poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 grudnia 2022

Informacja o osiągniętym przez Gminę Bielany w 2021 r. poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


W 2021 r. Gmina Bielany osiągnęła następujące poziomy:


1. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:


P= 40,75 %


2. Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:

Ps =31,48 %


3. Poziom przygotowania ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

TR =1,92 %

 

 

Powyższe poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok kalendarzowy.

 

 

 

Wójt Gminy Bielany
/-/ Zbigniew Woźniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-09
Data publikacji:2022-12-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:475