Wywóz nieczystości ciekłych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 marca 2023

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1297      z późn.zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bielany, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków o niezwłoczne wypełnienie i złożenie zgłoszenia  w Urzędzie Gminy Bielany (pok. nr 5).

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości są obowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń oraz do udokumentowania korzystania z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, na wójta nałożono obowiązek przeprowadzania kontroli w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej.

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości powinien okazać się zawartą umową na wywóz nieczystości ciekłych oraz dokumentami w postaci rachunków, faktur VAT, potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Bielany

    Herb Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-22
Data publikacji:2023-03-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:769