Budowa Hali Sportowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 stycznia 2020

Informacje ogólne

Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach 


Beneficjent: Gmina Bielany 


Wartość projektu: 3 123 294,67 PLN 

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 634 060,47 PLN tj 85% kosztów kwalifikowanych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.mazowia.eu


 

 PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ ROBÓT BUDOWLANYCH

26 sierpnia 2010 Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak podpisał umowę o wykonawstwo Budowy i wyposażenia hali sportowej wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach realizowanego w ramach projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach " Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


 

UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

W dniu 15 października 2010r w Zespole Oświatowym w Bielanach Jarsławach odbyla się konferencja promocyjna w związku z realizacją projektu pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach". W ramach spotkania odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej. W uroczystości udział wzieli: Pani Janinia Ewa Orzełowska- Dyrektor Delegatury UMWM, przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlacach, radni Gminy Bielany, nauczyciele szkoły, uczniowie oraz rodzice.


 

ZAKOŃCZENIE II ETAPU BUDOWY

Z dniem 30 sierpnia 2011 roku zakończone zostały prace związane z II etapem budowy hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach co potwierdzone zostało wpisem kierownika budowy do dziennika budowy. Z dniem 26 września Gmina Bielany uzyskała z nadzoru budowlanego decyzję na użytkowanie budynku. W związku z zakończenim prac i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie, w dniu 27 września komisja  powołana do odbioru hali przystąpiła do prac związanych z odbiorem końcowym budynku. Podczas odbioru komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i usterek.


 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-11
Data publikacji:2020-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:1822