Gmina Bielany realizuje projekt pn. "Turystyka szansą społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Bielany"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 stycznia 2020

Turystyka szansą społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Bielany

 

W dniu 9 listopada 2014 r. w budynku Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach odbyły się rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła oraz wystawa kuchni regionalnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI „WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI”

Działania 6.2 „TURYSTYKA”


DOBIEGAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z II ETAPEM

W chwili obecnej końcowi dobiegają prace związane z drugim etapem, którego zakończenie przewiduje się na 30 lipiec 2014 r.

Obecnie trwają prace w miejscowości Kowiesy i Bielany Wąsy. W Kowiesach w ramach projektu zaplanowano; ogrodzenie ścieżek spacerowych, pobudowanie trzech wiat turystycznych, paleniska, wykonanie grilla kamiennego, pomosty rekreacyjno- turystyczne, oświetlenie solarne, ścieżki spacerowe przy zbiornikach, parking z kostki brukowej, plac zabaw dla dzieci, roboty ziemne wyrównawcze pod miejsce organizacji imprez turystycznych z wykonaniem nawierzchni trawiastej oraz zakup i montaż stojaków na rowery.

Natomiast w miejscowości Bielany Wąsy wykonane zostaną; brama główna z okrąglaków zaimpregnowanych, ogrodzenie zbiornika wodnego, ustawione zostaną tablice ekspozycyjne, wiata turystyczna, ławki, palenisko, chodniki o nawierzchni z tłucznia kamiennego i chodniki o nawierzchni z kamienia polnego wokół zbiornika wodnego, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie drzew, prace renowacyjne – zbiornika wodnego oraz pomost rekreacyjno- turystyczny.

 


PRACE ZWIĄZANE Z II ETAPEM WNIOSKU

 

 


I ETAP PRAC ZAKOŃCZONY

 

Gmina Bielany z dniu 31 marca 2014 r., dokonała odbioru prac związanych z I etapem  projektu pn. „Turystyka szansą społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Bielany". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI „WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI”, Działania 6.2 „TURYSTYKA”.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 79%

Koszty całkowite projektu wynoszą 617 690,89 zł w tym koszty kwalifikowane 614 123,89 zł.

 

W ramach I etapu projektu  wykonano następujące elementy:

1. Rozbity Kamień; parking z kostki brukowej; tablice ekspozycyjne, zakup i montaż stojaka rowerowego

2. Bielany Wąsy; ścieżka pieszo-rowerowa.

3. Bielany Żyłaki; parking z kostki brukowej, tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego,

4. Kożuchówek; tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego

5. Błonie Duże; tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego

6. Kudelczyn; tablice ekspozycyjne, ławki,

7. Paczuski Duże; tablice ekspozycyjne, ławki,

8. Dmochy Rogale; tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego, roboty ziemne wyrównawcze parkingu,

9. Trebień; tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego,

10. Patrykozy; tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego.

             W chwili obecnej wykonywane są prace związane z drugim etapem, którego zakończenie przewiduje się na sierpień 2014 r.

W drugim etapie przewidywane są prace w miejscowości Kowiesy i Bielany Wąsy. W Kowiesach w ramach projektu zaplanowano; ogrodzenie ścieżek spacerowych, pobudowanie trzech wiat turystycznych, paleniska, wykonanie grilla kamiennego, pomosty rekreacyjno- turystyczne, oświetlenie solarne, ścieżki spacerowe przy zbiornikach, parking z kostki brukowej, plac zabaw dla dzieci, roboty ziemne wyrównawcze pod miejsce organizacji imprez turystycznych z wykonaniem nawierzchni trawiastej oraz zakup i montaż stojaków na rowery. Natomiast w miejscowości Bielany Wąsy wykonane zostaną; brama główna z okrąglaków zaimpregnowanych, ogrodzenie zbiornika wodnego, ustawione zostaną tablice ekspozycyjne, wiata turystyczna, ławki, palenisko, chodniki o nawierzchni z tłucznia kamiennego i chodniki o nawierzchni z kamienia polnego wokół zbiornika wodnego, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie drzew, prace renowacyjne – zbiornika wodnego oraz pomost rekreacyjno- turystyczny.

W przyszłości całość będzie stanowiła kompleks turystyczny, na postawionych tablicach ekspozycyjnych znajdą się informacje na temat historii miejscowości i opisem ciekawych miejsc oraz mapą dla turystów. W ramach projektu zostanie opracowana mapa turystyczna Gminy Bielany, która zostanie opublikowana na stronie Gminy Bielany gdzie powstanie również platforma informacji turystycznej z bazą lokalnych danych turystycznych.

 

 


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

dla rozwoju Mazowsza

 

GMINA BIELANY realizuje projekt pn.

Turystyka szansą społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Bielany"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet VI „WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI”

Działania 6.2 „TURYSTYKA”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 79%

Koszty całkowite projektu wynoszą 617 690,89 zł w tym koszty kwalifikowane 614 123,89 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące elementy:

 

 1. Rozbity Kamień: parking z kostki brukowej, tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego,

 2. Bielany Żyłaki: parking z kostki brukowej, tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego,

 3. Kożuchówek: tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego,

 4. Błonie Duże: tablice ekspozycyjne, drewniane siedziska, zakup i montaż stojaka rowerowego,

 5. Kudelczyn: tablice ekspozycyjne, drewniane siedziska,

 6. Paczuski Duże: tablice ekspozycyjne, ławki,

 7. Dmochy Rogale: tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego, roboty ziemne wyrównawcze parkingu,

 8. Trebień: tablice ekspozycyjne, ławki, zakup i montaż stojaka rowerowego,

 9. Patrykozy: tablice ekspozycyjne, drewniane siedziska, zakup i montaż stojaka rowerowego,

 10. Kowiesy: ogrodzenie ścieżek spacerowych, wiaty turystyczne przy zbiornikach, palenisko, wykonanie grilla kamiennego przy wiacie, pomosty rekreacyjno- turystyczne przy zbiornikach, oświetlenie solarne, ścieżka spacerowa przy zbiorniku nr 1, ścieżka spacerowa przy zbiorniku nr 2, parking z kostki brukowej, plac zabaw dla dzieci, roboty ziemne wyrównawcze pod miejsce organizacji imprez turystycznych, wykonanie nawierzchni trawiastej miejsca organizacji imprez turystycznych, zakup i montaż stojaka na rowery,

 11. Bielany Wąsy: ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej niefazowanej 8 cm, brama główna z okrąglaków, ogrodzenie, tablice ekspozycyjne, wiata turystyczna, ławki, palenisko, chodniki o nawierzchni z tłucznia kamiennego, chodniki o nawierzchni z kamienia polnego, zagospodarowanie terenu, prace renowacyjne – staw, pomost rekreacyjno- turystyczny.

 12. Wystawa potraw regionalnych, wystawa rękodzieła, rozgrywki sportowe, zakup rowerów, zakup oznaczeń na trasę narciarską, platforma informacji turystycznej z bazą turystycznych danych lokalnych, mapy, materiały promocyjne.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie I Etap prac zakończony

  I Etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie Prace związane z II etapem wniosku

  Prace związane z II etapem wniosku

 • Powiększ zdjęcie Prace związane z II etapem wniosku

  Prace związane z II etapem wniosku

 • Powiększ zdjęcie Prace związane z II etapem wniosku

  Prace związane z II etapem wniosku

 • Powiększ zdjęcie Prace związane z II etapem wniosku

  Prace związane z II etapem wniosku

 • Powiększ zdjęcie Prace związane z II etapem wniosku

  Prace związane z II etapem wniosku

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie Dobiegają prace związane z II etapem

  Dobiegają prace związane z II etapem

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie II etap prac zakończony

  II etap prac zakończony

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

 • Powiększ zdjęcie Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

  Rozgrywki sportowe, wystawa rękodzieła, wystawa kuchni regionalnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-11
Data publikacji:2020-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:1999