Konsultacje społeczne

11 sierpnia 2021

 w celu poznania opinii w sprawie połączenia trzech miejscowości „Bielany-Jarosławy”, „Bielany-Wąsy” oraz „Bielany-Żyłaki” w jedną miejscowość o nazwie „Bielany”.

Zapraszamy Mieszkańców miejscowości Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy i Bielany-Żyłaki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w celu poznania opinii w sprawie połączenia trzech miejscowości „Bielany-Jarosławy”, „Bielany-Wąsy” oraz „Bielany-Żyłaki” w jedną miejscowość o nazwie „Bielany”.

 

Konsultacje będą przeprowadzone do 30 września 2021 r.

 

Zasady konsultacji społecznych oraz wzór ankiety dla mieszkańców zostały określone w  Uchwale Nr XXXIV/190/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy i Bielany-Żyłaki.

 

     Podjęcie uchwały podyktowane jest wieloma ustnymi wnioskami mieszkańców Bielan-Jarosław, Bielan-Żyłak i Bielan-Wąsów kierowanymi do wójta gminy Bielany oraz sołtysów, którzy mają wiele problemów spowodowanych błędnym nazewnictwem miejscowości, w których mieszkają. Mieszkańcy wyjaśniają, że miejscowości Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy i Bielany-Żyłaki charakteryzuje gęsta, spójna zabudowa, która spowodowała zatarcie widocznych granic między nimi. Przy takim charakterze zabudowy i zagospodarowania terenu granice istniejące między miejscowościami stały się tworem sztucznym. Ponadto część wspólnych granic opisywanych miejscowości przebiega wzdłuż gęsto zabudowanych dróg stanowiących ciągi komunikacyjne. Stwarza to trudności ze zlokalizowaniem właściwych adresów mieszkańców i przedsiębiorców przez dostawców towarów i usług, a przede wszystkim przez służby ratownicze (pogotowie ratunkowe i straż pożarną). Problemy wynikają z faktu, że przy drogach publicznych położone są obok siebie budynki trzech różnych miejscowości. Uniemożliwia to wprowadzenie nazw ulic i nadanie jednolitej numeracji budynkom dla każdej miejscowości.

            Przy obecnym stanie na gruncie miejscowości Bielany-Jarosławy, Bielany-Żyłaki i Bielany-Wąsy funkcjonuje wiele instytucji posługujących się nazwą „Bielany”, na wjazdach do trzech ww. miejscowości usytuowane są znaki nazw miejscowości „Bielany”. Mieszkańcy Bielan-Jarosław, Bielan-Żyłak i Bielan-Wąsów niejednokrotnie posługują się nazwą „Bielany” oraz wymyślonymi przez siebie nazwami ulic.

            Obecna sytuacja wymaga uporządkowania i ujednolicenia danych adresowych nieruchomości, nazewnictwa instytucji publicznych i firm funkcjonujących na terenie miejscowości Bielany-Jarosławy, Bielany-Żyłaki i Bielany-Wąsy poprzez połączenie tych miejscowości w jedną miejscowość o nazwie „Bielany”. Konieczne jest zatem przeprowadzenie konsultacji społecznych, w celu poznania opinii społecznej.

 

Ankiety do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bielanach.

Ankiety dostępne również u sołtysów miejscowości Bielany-Jarosłwy, Bielany-Wąsy i Bielany-Żyłąki oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielanach (ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Gminy Bielany

    Logo Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-11
Data publikacji:2021-08-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:451