Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 października 2023

Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit c o osiągniętych poziomach za 2022r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, Wójt Gminy Bielany informuje o osiągniętych za 2022r. przez gminę: wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:

Poziom % - 43,14 %

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

Poziom % - 1,18 %

Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych:

Poziom % - 20,94 %

 

Powyższe poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok kalendarzowy.

 

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                          /-/ Zbigniew Woźniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-10-03
Data publikacji:2023-10-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:338