Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Bielany położona jest w południowej części powiatu sokołowskiego, na wschodnim krańcu województwa mazowieckiego. Gmina Bielany znajduje się przy drodze krajowej nr 63 i posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Siedlcami i Sokołowem Podlaskim. Odległości drogowe z miejscowości gminnej wynoszą: do Sokołowa Podlaskiego około 8 km, do Siedlec około 22 km, do Warszawy około 100 km. Gminy sąsiadujące to: Sokołów Podlaski, Repki, Paprotnia, Suchożebry, Mokobody i Liw.

 

Obszar gminy stanowi płaską i falistą równinę. Powierzchnia gminy - 110 km2, stawia ją w grupie mniejszych obszarowo gmin w kraju. Gmina Bielany jest gminą typowo rolniczą. W ogólnej powierzchni gminy: 79,0% zajmują użytki rolne, 17,6% lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione, 3,0% grunty zabudowane i zurbanizowane, 0,4% pozostałe grunty i nieużytki. Obszar gminy należy do Obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.

 

Liczba ludności – 3 761 osób na koniec 2019 r. -  stawia gminę w grupie małych. Gęstość zaludnienia  (aktualnie 34 osoby na 1 km2) jest bardzo niska. Sieć osadniczą gminy tworzy 29 miejscowości statystycznych o liczbie ludności od 28 osób (Wiechetki Duże) do 248 (Kowiesy). 

 

Miejscowości w gminie:

Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy, Bielany-Żylaki, Błonie Duże, Błonie Małe, Brodacze, Dmochy-Rętki, Dmochy-Rogale, Korabie, Kowiesy, Kożuchów, Kożuchówek, Księżopole-Budki, Księżopole-Komory, Kudelczyn, Paczuski, Patrykozy, Patrykozy-Kolonia, Rozbity Kamień, Ruciany, Ruda-Kolonia, Sikory, Trebień, Wańtuchy, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wojewódki Dolne, Wojewódki Górne, Wyszomierz.

Są to miejscowości małe: 10 – do 100 mieszkańców, 13 – 100 do 200  i 5 ponad 200, przeciętnie 130 osób. Największymi wsiami pod  względem liczby ludności (powyżej 200 osób - stan na koniec 2009 r.) są: Kowiesy, Wojewódki Dolne, Bielany-Jarosławy, Patrykozy i Trebień.

 

Na terenie Gminy Bielany funkcjonują 3 placówki oświatowe, w skład, których wchodzą 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz Klub Malucha. Szkoły są w pełni zinformatyzowane- każda z placówek posiada nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową.

Do najciekawszych obiektów zabytkowych możemy zaliczyć kościół drewniany w Rozbitym Kamieniu obecnie pełniący funkcję Regionalnego Ośrodka Kultury i Pałac w Patrykozach obdarzony mianem „Perły Podlasia”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-21
Data publikacji:2019-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:11780