Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bielany w 2022r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 grudnia 2022

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit a i b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.)

Wójt Gminy Bielany informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielany został wyłoniony Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Wiechetki Małe 39

08-311 Bielany

W/w przedsiębiorstwo od 10.01.2022r.do 31.12.2022r. będzie świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Gminy Bielany.

Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są:

  1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Błonie 3,

08-110 Siedlce

Instalacja MBP w Woli Suchożebrskiej

ul. Sokołowska 2,

08-125 Suchożebry,

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie,  ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Bielany

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Zbigniew Woźniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-09
Data publikacji:2022-12-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:539