Wyłoniono wykonawcę- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 października 2023

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit a i b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz. 1469)

Wójt Gminy Bielany informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielany został wyłoniony Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Wiechetki Małe 39

08-311 Bielany

W/w przedsiębiorstwo od 02.01.2023r.do 31.12.2023r. będzie świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Gminy Bielany.

Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są:

  1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Błonie 3,

08-110 Siedlce

Instalacja MBP w Woli Suchożebrskiej

ul. Sokołowska 2,

08-125 Suchożebry,

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie,  ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Bielany                               

                                                                                                                                    /-/ Zbigniew Woźniak                                                                                                                                                                             

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-10-02
Data publikacji:2023-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:290